• |
Mã SP : HS-9Kw
Nồi Hơi Điện 9kw

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-12kw
NỒI HƠI HS-12KW

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-18KW
Nồi hơi điện-18KW

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-24
NỒI HƠI HS-24KW

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-36
Nồi hơi 36KW

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-60Kw
Nôi Hơi Điện 60kw

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-72
Nồi hơi điện 72KW

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-100KW
NỒI HƠI ĐIỆN 100KW

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-939/HS-949/HS-959
Mã SP : OPB-778A
Bàn Hút Có Gối

Giá : Liên hệ

Mã SP : OPB-778
Bàn hút không gối

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-778-OP
Bàn Hút Chân Không

Giá : Liên hệ

Mã SP : OPB-777/778I
VACUUM IRONING TABLE

Giá : Liên hệ

Mã SP : OPB-778A
Bàn Hút Không Gối

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-780/780I-OPB
Bàn Hút Mỏ Vịt

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-778B
Bàn hút chân không

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-124GHE
Mã SP : HS-124GH-ED
Mã SP : HS-124G-DE-LF-H
Mã SP : HS-124SRK-K
Mã SP : HS-124SRK-EDS
Mã SP : HS-124LF-W
Mã SP : HS-124SR-LF
Mã SP : HS-124SRK-ED-LF-DL
Mã SP : HS-I802
Mã SP : HS-1000LR-1
MÁY ÉP KEO HS-1000LW-1

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS40X60
Máy ép nhiệt 40x60

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-15X15
Mã SP : HS-40x40
Mã SP : HS-40x60
Mã SP : HS-10-10
Mã SP : HS-500
MÁY ÉP KEO HS-500

Giá : Liên hệ

Mã SP : HN-2870C/HN-2780G
Mã SP : HN-780C/HN-780G
Mã SP : HS-620C
Mã SP : HN-1370C / 1570C
Máy Dò Kim Hashima

Giá : Liên hệ

Mã SP : HM-6000/8000
Máy Dò Kim Hashima

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-10S
Máy Dò Kim Cầm Tay

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-10
Máy Dò Kim Để Bàn

Giá : Liên hệ

Mã SP : ON-688CDII
Máy Dò Kim Oshima

Giá : Liên hệ

Mã SP : V008-12064P/VPQ
Mã SP : FA-007
Mã SP : BT290-A1
Mã SP : BH-790A
Mã SP : S007KD-W122-356
Mã SP : 747K-512M2-24
Mã SP : T828-42-127KL/C
Mã SP : DL918-M1-13
Mã SP : HS-85P
Mã SP : HS-8401P
Mã SP : HS-8404P
Mã SP : HS-168A
Mã SP : HS -2110
Mã SP : HS-2188
Mã SP : HS-1390T
Mã SP : HS-933
Mã SP : HS-911A
Máy cắt băng viền

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-700A
Mã SP : CZD-3-8
Mã SP : CZD-5K103
Mã SP : CZD-B11
Mã SP : ES-100
Mã SP : SE-2000
Mã SP : ES-3200N2
Mã SP : DN
Dây hơi bàn ủi

Giá : Liên hệ

Mã SP : ES-94A
Bàn ủi hơi treo

Giá : Liên hệ

Mã SP : BSP-600
Bàn ủi toàn hơi

Giá : Liên hệ

Mã SP : ES-3200N
Bàn ủi hơi nhiệt

Giá : Liên hệ

THƯƠNG HIỆU
  • HASAKA
  • BRUCE
  • SIRUBA
  • SLIVER STAR
  • Hshima
  • Juki
  • Kansai
  • Oshiba
  • Sunstar
  • Shingling
chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac