• |

HỆ THỐNG GIẶT ỦI CÔNG NGHIỆP

Mã SP : HS-100F
Mã SP : HS-200P
Mã SP : HS-1200
Automatic towel folder

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-3000YZ
Mã SP : HS-3000IIB
Mã SP : HS-3000V
Automatic Folder

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-3300II
Mã SP : HS-80302
Flatwork Ironer Multiroll

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-100FX
Mã SP : HS-700F
Mã SP : HS-110H
Mã SP : hs-08D
Mã SP : HS-140TZ
Mã SP : HS-K200F2Q
Mã SP : HS-250SCL
Mã SP : HS-SOQ
Airflow Dyeing Machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-100SVA
Rapid Dyeing Machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-1SLCS
Mã SP : HS-50SLA
Dyeing Machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-50SVT
Rapid Dyeing Machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-241B
Yarn Dyeing Machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-241N
Yarn Dyeing Machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-241C
Yarn Dyeing machine

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-AYC
chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac