• |

Máy may SUNSTAR

Mã SP : SPS/A(B)-1306/1507/1310
Máy lập trình

Giá : Liên hệ

Mã SP : SPS/A(B)-B1202
Máy nút điện tử

Giá : Liên hệ

Mã SP : SPS/A(B)-B1201
Máy bọ điện tử

Giá : Liên hệ

Mã SP : KM-340BL
Máy 1 kim bước

Giá : Liên hệ

chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac