• |

MÁY HẤP VẢI - ĐỊNH HÌNH VẢI

Mã SP : HS-2009
Mã SP : HS-2006
Mã SP : HS-1800L
Mã SP : HS-2000III
chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac