• |

PHỤ TÙNG NGÀNH MAY

Mã SP : HS-D1
Blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D2
Blade with line

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D3
Blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D4
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D5
Tailoring scissors blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D6
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D7
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D8
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D9
Shrink packing

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D10
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D11
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D12
Knives & blade

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-2001B
Knotting knife

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-2001A
Knotting knife

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-15G
Knotting knife

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-13G
Knotting knife

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-E31
stationery scissors

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-302B
stationery scissors

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-703
stationery scissors

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-706
Mã SP : HS-509B
stationery scissors

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-K1
Pinking scissors

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-116
Thread cutter

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-117B
Thread cutter

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-F113
Thread cutter

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-110
Thread cutter

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-D114
Thread cutter

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-K118C
Thread cutter

Giá : Liên hệ

chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac