• |

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MAY

Mã SP : HS-20S
Máy Sang Cuộn Chỉ

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-C09
Máy test nút

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS-09
Mã SP : PS
Mã SP : HS-08
Mã SP : PL
Mã SP : PF
Mã SP : MDL
Mã SP : MDK
Mã SP : FT100
MÁY CẮT CHỈ DƯ

Giá : Liên hệ

Mã SP : FT100-2
MÁY CẮT CHỈ 2 ĐẦU

Giá : Liên hệ

Mã SP : MT180
chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac