• |

MÁY TRẢI VẢI

Mã SP : HS I-190
Máy trải vải

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS IV 280
Máy Trải Vải

Giá : Liên hệ

Mã SP : HS SIII-160
chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac