• |

Knit Fabric Inspection Rolling and Loosening Machine

Knit Fabric Inspection Rolling and Loosening Machine
Mã sản phẩm : HS-124SR-LF
Tình Trạng hàng : Đặt Hàng
Lượt xem : 5156
Giá : Liên hệ

Features: Fabric inspection, measurement, rolling and loosening

Best For: Knit, spandex, woven fabric

Size:

72"242*165*210(cm)

84"272*165*210(cm)

94"297*165*210(cm)

98"307*165*210(cm)

120"363*165*210(cm)

Watt: 1.5-2kw

chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac