• |

Knit Fabric, Woven Forward and Backward Fabric Inspection Machine

Knit Fabric, Woven Forward and Backward Fabric Inspection Machine
Mã sản phẩm : HS-124SRK-K
Tình Trạng hàng : Đặt Hàng
Lượt xem : 4883
Giá : Liên hệ

Features: Fabric inspection, measurement, forward, backward and tension adjustment

Best For: Knit fabric, woven, spandex(General Fabric)

Size:

60"198*125*174(cm)

72"230*125*174(cm)

84"258*125*174(cm)

94"284*125*174(cm)

98"319*125*174(cm)

120"350*125*174(cm)

Watt: 0.8-1.5kw

chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac