• |

Multifunctional Fabric Inspection Machine With Auto Egde Alignment

Multifunctional Fabric Inspection Machine With Auto Egde Alignment
Mã sản phẩm : HS-124SRK-EDS
Tình Trạng hàng : Đặt Hàng
Lượt xem : 4861
Giá : Liên hệ

Features: Fabric inspection, measurement, fabric rolling edge alignment, tension adjustment

Best For: Knit fabric, woven, spandex(General Fabric)

Size:

60"213*148*186(cm)

72"243*148*186(cm)

84"274*148*186(cm)

94"299*148*186(cm)

120"366*148*186(cm)

Watt: 2-2.5kw

chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac