• |

Auto Edge Alignment, Nonstretch Fabric Rolling Edge Alignement and Inspection Machine

Auto Edge Alignment, Nonstretch Fabric Rolling Edge Alignement and Inspection Machine
Mã sản phẩm : HS-124G-DE-LF-H
Tình Trạng hàng : Đặt Hàng
Lượt xem : 4506
Giá : Liên hệ

Features: Fabric inspection, fabric measurement, fabric loosening, fabric rolling and edge alignment

Best For: Knit fabric, woven, spandex(General Fabric)

Size:

60"211*239*200(cm)

72"253*239*200(cm)

84"295*239*200(cm)

94"330*239*200(cm)

120"422*239*200(cm)

Watt: 2-2.5kw

chuyen cung cap may do kim, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac
chuyen cung cap noi hoi, noi hoi dien, thiet bi nghanh may mac, may kiem vai, may may cong nghiep cho nganh may mac